Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
SEKTORA TSL
(WYKŁADY MONOGRAFICZNE 1)

dla 3 sem. MSTiL niestacjonarne (10 godz.)ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL - WYKŁADY MONOGRAFICZNE 1 dla 3 sem. MSTiL niestacjonarneProgram wykładów monograficznych 1 (10 godz.)


 • Zajęcia 1.
  Zajęcia organizacyjne (0,5 godz.).
  Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu.

 • Zajęcia 2.
  Podstawowa matematyka finansowa w przedsiębiorstwach sektora TSL (1) (0,5 godz.).
  Odsetki proste. Odsetki złożone. Cztery klasyczne zagadnienia procentu prostego. Kapitalizacja odsetek. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego. Oprocentowanie a dyskontowanie. Zadania.

 • Zajęcia 3.
  Podstawowa matematyka finansowa w przedsiębiorstwach sektora TSL (2) (1,5 godz.).
  Podatek dochodowy od zysków z lokat bankowych. Kapitalizacja ciągła. Zadania.

 • Zajęcia 4.
  Koszt kapitału w przedsiębiorstwach sektora TSL (1) (1,5 godz.).
  Koszt kapitału własnego (koszt akcji uprzywilejowanych, koszt akcji zwykłych, koszt zysków zatrzymanych). Koszt kapitału obcego (koszt kredytu/pożyczki, koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji). Szacowanie kosztu kapitału akcyjnego zwykłego za pomocą modeli. Zadania.

 • Zajęcia 5.
  Koszt kapitału w przedsiębiorstwach sektora TSL (2) (1,5 godz.).
  Szacowanie kosztu kapitału akcyjnego zwykłego za pomocą Modelu Gordona. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Model koszt obligacji plus premia za ryzyko. Zależność pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem. Koszt zysków zatrzymanych. Średnioważony koszt kapitału. Zadania.

 • Zajęcia 6.
  Kredyt i plan spłaty kredytu w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora TSL (1,5 godz.).
  Definicja kredytu. Kredyt a pożyczka. Zdolność kredytowa. Wiarygodność kredytowa. Wskaźnik Loan to Value. Najważniejsze kryteria podziału kredytów. Procedura przyznawania kredytu. Porównanie opcji kredytowych. Spłata kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika równych rat. Plan spłaty kredytu. Zadania.

 • Zajęcia 7.
  KOLOKWIUM ZALICZENIOWE + Ewentualne wpisy zaliczeń do indeksów i kart egzaminacyjnych (0,5 godz.).
  Koniecznie należy zabrać ze sobą kalkulator oraz jeśli trzeba to także indeks i kartę egzaminacyjną. Kalkulatorów nie będzie można pożyczać między sobą, a telefony będą wyłączone. Na kolokwium proszę także przynieść czystą kartkę papieru formatu A4.
AS: TwLŁD - zapraszam na zajęcia ...


Ważne informacje


 1. Na wykładach sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający się nie są wpuszczani do sali i muszą czekać do ewentualnej przerwy).
 3. Zajęcia odbywają się 7 i 21.12.2019 w godz. 8.00-12.55 w sali C-31, ul. Morska.
 4. Zaliczenie wykładu monograficznego 1 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw sektora TSL dla 3 sem. MSTiL niestacjonarne odbędzie się w ustalonym terminie.
  Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html