publikacje papierowe i internetowe

Zebrałem tam swoje publikacje, które w ciągu kilkunastu lat pracy udało mi się napisać.

materiały dydaktyczne do pobrania

Zebrałem tam różne materiały, głównie w .pdf, .doc i .xls, które mogą się przydać studentom na zajęciach ze mną.

konsultacje i sposoby kontaktu ze mną

Podane są zawsze aktualne terminy konsultacji i sposoby kontaktu ze mną (oprócz zajęć).