Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
SEKTORA TSL
(WYKŁADY MONOGRAFICZNE 1)

dla 3 sem. MSTiL stacjonarneZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL - WYKŁADY MONOGRAFICZNE 1 dla 3 sem. MSTiL stacjonarneProgram wykładów monograficznych 1 (15 godz.)


 • Zajęcia 1.
  Zajęcia organizacyjne (0,5 godz. w dniu 19.02.2018).
  Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu.

 • Zajęcia 2.
  Podstawowa matematyka finansowa w przedsiębiorstwach sektora TSL (1) (1 godz. w dniu 19.02.2018).
  Odsetki proste. Odsetki złożone. Cztery klasyczne zagadnienia procentu prostego. Kapitalizacja odsetek. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego. Oprocentowanie a dyskontowanie. Zadania.

 • Zajęcia 3.
  Podstawowa matematyka finansowa w przedsiębiorstwach sektora TSL (2) (1,5 godz. w dniu 19.02.2018).
  Podatek dochodowy od zysków z lokat bankowych. Kapitalizacja ciągła. Zadania.

 • Zajęcia 4.
  Koszt kapitału w przedsiębiorstwach sektora TSL (1) (2 godz. w dniu 26.02.2018).
  Koszt kapitału własnego (koszt akcji uprzywilejowanych, koszt akcji zwykłych, koszt zysków zatrzymanych). Koszt kapitału obcego (koszt kredytu/pożyczki, koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji). Szacowanie kosztu kapitału akcyjnego zwykłego za pomocą modeli. Zadania.

 • Zajęcia 5.
  Koszt kapitału w przedsiębiorstwach sektora TSL (2) (1 godz. w dniu 26.02.2018).
  Szacowanie kosztu kapitału akcyjnego zwykłego za pomocą Modelu Gordona. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Model koszt obligacji plus premia za ryzyko. Zależność pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem. Koszt zysków zatrzymanych. Średnioważony koszt kapitału. Zadania.

 • Zajęcia 6.
  Kredyt i plan spłaty kredytu w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora TSL (3 godz. w dniu 05.03.2018).
  Definicja kredytu. Kredyt a pożyczka. Zdolność kredytowa. Wiarygodność kredytowa. Wskaźnik Loan to Value. Najważniejsze kryteria podziału kredytów. Procedura przyznawania kredytu. Porównanie opcji kredytowych. Spłata kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika równych rat. Plan spłaty kredytu. Zadania.

 • Zajęcia 7.
  KOLOKWIUM ZALICZENIOWE + Ewentualne wpisy zaliczeń do indeksów i kart egzaminacyjnych (3 godz. w dniu 12.03.2018).
  Koniecznie należy zabrać ze sobą kalkulator. Kalkulatorów nie będzie można pożyczać między sobą, a telefony będą wyłączone. Na kolokwium proszę także przynieść czystą kartkę papieru formatu A4.
AS: TwLŁD - zapraszam na zajęcia ...


Ważne informacje


 1. Na wykładach sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający się nie są wpuszczani na salę).
 3. Zaliczenie wykładu monograficznego 1 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw sektora TSL dla 3 sem. MSTiL stacjonarne odbędzie się na ostatnich zajęciach (tj. wg planu 12.03.2018 roku około godz. 12.30).
  Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html