ZAJĘCIA dla studentów Uniwersytetu Morskiego w GdyniZajęcia, które będę prowadzić w semestrze letnim r.a. 2019/2020.

Ekonomika Transportu - 30 godz. wykładów dla 4 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. wykładów dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. ćwiczeń x 3 grupy (razem 90 godzin) dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 9 godz. wykładów dla 4 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. wykładów dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. ćwiczeń x 2 grupy (razem 36 godzin) dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM niestacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM niestacjonarne.


Zajęcia, które będę prowadzić w semestrze zimowym r.a. 2019/2020.

Spedycja - 30 godz. wykładów dla 5 sem. TiL stacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 30 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 30 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie - 15 godz. wykładów dla 3 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 15 godz. wykładów dla 7 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 15 godz. ćwiczeń dla 7 sem. TiL stacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 15 godz. wykładów dla 1 sem. TiL stacjonarne.
Proseminarium - 15 godz. ćwiczeń dla 5 sem. TiL stacjonarne (1 grupa).
Spedycja - 18 godz. wykładów dla 5 sem. TiL niestacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 9 godz. wykładów dla 1 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).
Organizacja i Zarządzanie - 9 godz. wykładów dla 3 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 9 godz. wykładów dla 7 sem. TiL niestacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 9 godz. ćwiczeń dla 7 sem. TiL niestacjonarne.


Zajęcia, które prowadziłem w semestrze letnim r.a. 2018/2019.

Monograf 1 - 20 godz. wykładów dla 3 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 30 godz. wykładów dla 4 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. wykładów dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. ćwiczeń x 4 grupy (razem 120 godzin) dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 9 godz. wykładów dla 4 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. wykładów dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. ćwiczeń x 2 grupy (razem 36 godzin) dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM niestacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.


Zajęcia, które będę prowadzić w semestrze zimowym r.a. 2018/2019.

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 30 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 30 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie - 15 godz. wykładów dla 3 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 15 godz. wykładów dla 7 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 15 godz. ćwiczeń dla 7 sem. TiL stacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 15 godz. wykładów dla 1 sem. TiL stacjonarne.
Proseminarium - 15 godz. ćwiczeń dla 5 sem. TiL stacjonarne.
Monograf 1 - 12 godz. wykładów dla 3 sem. MSTiL niestacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 9 godz. wykładów dla 1 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).
Organizacja i Zarządzanie - 9 godz. wykładów dla 3 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 9 godz. wykładów dla 7 sem. TiL niestacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Systemach Logistycznych - 9 godz. ćwiczeń dla 7 sem. TiL niestacjonarne.


Zajęcia, które prowadziłem w semestrze letnim r.a. 2017/2018.

Monograf 1 - 15 godz. wykładów dla 3 sem. MSTiL stacjonarne.
Monograf 2 - 15 godz. wykładów dla 3 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 15 godz. wykładów dla 4 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. wykładów dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. ćwiczeń x 3 grupy (razem 90 godzin) dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 9 godz. wykładów dla 4 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. wykładów dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Spedycja - 18 godz. ćwiczeń x 2 grupy (razem 36 godzin) dla 6 sem. TiL niestacjonarne.
Ekonomika Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów (wg Konwencji STCW) dla 6 sem. TM niestacjonarne (weekendowe).
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 18 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.


Zajęcia, które prowadziłem w semestrze zimowym r.a. 2017/2018.

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 15 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie - 15 godz. wykładów dla 3 sem. TiL stacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 15 godz. wykładów dla 1 sem. TiL stacjonarne.
Monograf 1 - 10 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Monograf 2 - 10 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 10 godz. wykładów dla 1 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).
Organizacja i Zarządzanie - 10 godz. wykładów dla 3 sem. TiL niestacjonarne (weekendowe).


Zajęcia, które prowadziłem w semestrze letnim r.a. 2016/2017.

Organizacja i Zarządzanie w Transporcie - 15 godz. wykładów dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Transporcie - 3 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 6 sem. TiL stacjonarne.
Ekonomika Transportu - 15 godz. wykładów dla 4 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie w Transporcie - 10 godz. wykładów dla 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Organizacja i Zarządzanie w Transporcie - 2 grupy x 10 godz. ćwiczeń dla 6 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Ekonomika Transportu - 9 godz. wykładów dla 4 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 9 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne weekendowe.
Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 1 grupa x 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne weekendowe.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 9 godz. wykładów dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne weekendowe.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 1 grupa x 9 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne weekendowe.


Zajęcia, które prowadziłem w semestrze zimowym r.a. 2016/2017.

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - 15 godz. wykładów i 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego - 15 godz. wykładów i 2 grupy x 15 godz. ćwiczeń dla 2 sem. MSTiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie - 15 godz. wykładów dla 3 sem. TiL stacjonarne.
Spedycja - 30 godz. wykładów i 3 grupy x 30 godz. ćwiczeń dla 5 sem. TiL stacjonarne.
Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw - 20 godz. wykładów i 3 grupy x 20 godzin ćwiczeń dla 7 sem. TiL stacjonarne.
Podstawy Ekonomii - 15 godz. wykładów dla 1 sem. TiL stacjonarne.
Organizacja i Zarządzanie - 9 godz. wykładów dla 3 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Spedycja - 20 godz. wykładów i 2 grupy x 20 godz. ćwiczeń dla 5 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw - 10 godz. wykładów i 1 grupa x 10 godzin ćwiczeń dla 7 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Podstawy Ekonomii - 9 godz. wykładów dla 1 sem. TiL niestacjonarne weekendowe.
Ekonomia - 9 godz. wykładów dla 1 sem. TM niestacjonarne sesyjne.


AS: zajęcia - zapraszam ...

Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html