WAŻNE OGŁOSZENIA dla studentów AM

Poniżej przedstawiono ważne ogłoszenia dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, z którymi prowadzę zajęcia.

Informacje te są potwierdzeniem ustalonych wcześniej spraw lub ich dalszym uszczegółowieniem.
Aktualne terminy konsultacji podane są na stronie: Konsultacje.
POTWIERDZONY TERMIN ZALICZENIA POPRAWKOWEGO:
Pisemne zaliczenie poprawkowe (II termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 18 stycznia 2018 roku (czwartek) w godz. 15.00-16.00, sala C-30 (potwierdzona u planisty).
Zbiórka o 14.55 w pobliżu sali C-136 na ul. Morskiej.

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 19 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 7.30-8.00 (nazwiska A-K) oraz 8.10-8.40 (nazwiska L-Ż), sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00 (nazwiska A-Ż), sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 2 lutego 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 2 lutego 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).


AS: Ważne ogłoszenia ...
Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html