WAŻNE OGŁOSZENIA dla studentów AM

Poniżej przedstawiono ważne ogłoszenia dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, z którymi prowadzę zajęcia.

Informacje te są potwierdzeniem ustalonych wcześniej spraw lub ich dalszym uszczegółowieniem.
Aktualne terminy konsultacji podane są na stronie: Konsultacje.
KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1 ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z pierwszej części ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-03-28 podczas wykładu w sali C-136: grupa C - w godz. 12.30-13.00, grupa A - w godz. 13.05-13.35, grupa B - w godz. 13.40-14.10. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2 ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z drugiej części ćwiczeń) odbędzie się 23 maja 2018 roku (środa) w godz. takich, jakich odbywają się ćwiczenia, sala C-30 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).
KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z całości ćwiczeń - dla osób, które nie zaliczyły obu poprzednich kolokwiów) odbędzie się 30 maja 2018 roku (środa) w godz. 12.15-13.15, sala C-30 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).
POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN ZALICZENIA POPRAWKOWEGO:
Pisemne zaliczenie poprawkowe (II termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 18 stycznia 2018 roku (czwartek) w godz. 15.00-16.00, sala C-30 (potwierdzona u planisty).
Zbiórka o 14.55 w pobliżu sali C-136 na ul. Morskiej.

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 19 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 7.30-8.00 (nazwiska A-K) oraz 8.10-8.40 (nazwiska L-Ż), sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00 (nazwiska A-Ż), sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 26 stycznia 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 2 lutego 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin (II termin) z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 2 lutego 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).


AS: Ważne ogłoszenia ...
Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html