WAŻNE OGŁOSZENIA dla studentów Uniwersytetu Morskiego

Poniżej przedstawiono ważne ogłoszenia dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z którymi prowadzę zajęcia.

Informacje te są potwierdzeniem ustalonych wcześniej spraw lub ich dalszym uszczegółowieniem.
Aktualne terminy konsultacji dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podane są na stronie: Konsultacje.
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-10-27 (sobota) o godz. 11.45-12.15 w sali C-30 (ul. Morska). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.
DRUGI TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-09 (piątek) o godz. 16.00 w pokoju C-124a (ul. Morska). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-11-17 (sobota) w sali C-30 (ul. Morska) na końcówce ćwiczeń: grupa 1 około 9.30, grupa 2 około 12.00.
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-11-17 (sobota) w sali C-30 (ul. Morska) po ćwiczeniach: grupa 1 około 9.50, grupa 2 około 12.20. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-23 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 7.30 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 8.15 dla osób o nazwiskach L-Ż. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
DRUGI TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-30 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 7.30 dla wszystkich osób, które z pierwszego terminu otrzymały ocenę niedostateczną. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-12-07 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 11.15 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 12.00 dla osób o nazwiskach L-Ż. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z 12 wykładów) odbędzie się w dniu 2019-01-26 (sobota) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 9.30. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2019-01-28 (poniedziałek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 9.15 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 10.00 dla osób o nazwiskach L-Ż. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
TRZECI TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładu) odbędzie się w dniu 2018-10-02 (wtorek) o godz. 15.30 w sali C-136 (ul. Morska). Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
KOLOKWIUM 1. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 1 ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z pierwszej części ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-03-28 podczas wykładu w sali C-136: grupa C - w godz. 12.30-13.00, grupa A - w godz. 13.05-13.35, grupa B - w godz. 13.40-14.10. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z całości ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-04-14 w godz. 13.30-14.30. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
KOLOKWIUM POPRAWKOWE ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z całości ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-04-25 w godz. 15.30-16.15. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
KOLOKWIUM 2. ZALICZAJĄCE CZĘŚĆ 2 ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z drugiej części ćwiczeń) odbędzie się 23 maja 2018 roku (środa) w godz. takich, jakich odbywają się ćwiczenia, sala C-30 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).
KOLOKWIUM 3. ZALICZAJĄCE CAŁOŚĆ ĆWICZEŃ z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z całości ćwiczeń - dla osób, które nie zaliczyły obu poprzednich kolokwiów) odbędzie się 30 maja 2018 roku (środa) w godz. 12.15-13.15, sala C-30 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).
POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu LOGISTYKA I SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 19.00-20.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU (I TERMIN):
Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 16 czerwca 2018 roku (sobota) w godz. 10.00-11.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 16.00-17.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu EKONOMIKA TRANSPORTU dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu SPEDYCJA dla 6 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu LOGISTYKA I SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 19.00-20.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).

POTWIERDZONY TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN):
Pisemny egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się 15 września 2018 roku (sobota) w godz. 10.00-11.00, sala C-136 na ul. Morskiej (potwierdzona u planisty).


Ważne ogłoszenia ...Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html