WAŻNE OGŁOSZENIA dla studentów Uniwersytetu Morskiego

Poniżej przedstawiono ważne ogłoszenia dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z którymi prowadzę zajęcia.

Informacje te są potwierdzeniem ustalonych wcześniej spraw lub ich dalszym uszczegółowieniem.
Aktualne terminy konsultacji dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podane są na stronie: Konsultacje.
TRZECI (i ZARAZEM OSTATNI) TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2019-01-28 (poniedziałek) w sali C-30 (ul. Morska) w godz. 8.30-9.00 dla osób, które uzyskały od Dziekana trzeci termin. Spóźnionych nie wpuszczam do sali. Na zaliczenie należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-02-22.
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA NA OCENĘ z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z 12 wykładów) odbędzie się w dniu 2019-01-28 (poniedziałek) w sali C-30 (ul. Morska) o godz. 9.15 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 10.00 dla osób o nazwiskach L-Ż. Spóźnionych nie wpuszczam do sali. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-02-22.
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE dla 3 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z 12 wykładów - dla osób, które nie mają jeszcze wystawionej oceny w Wirtualnej Uczelni) odbędzie się w dniu 2019-01-26 (sobota) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 9.30. Spóźnionych nie wpuszczam do sali. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-12-07 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 11.15 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 12.00 dla osób o nazwiskach L-Ż. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
DRUGI TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-30 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 7.30 dla wszystkich osób, które z pierwszego terminu otrzymały ocenę niedostateczną. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-23 (piątek) w sali C-136 (ul. Morska) o godz. 7.30 dla osób o nazwiskach A-K, o godz. 8.15 dla osób o nazwiskach L-Ż. Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN EGZAMINU z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-11-17 (sobota) w sali C-30 (ul. Morska) po ćwiczeniach: grupa 1 około 9.50, grupa 2 około 12.20. Na egzamin należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone!
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH dla 7 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń) odbędzie się w dniu 2018-11-17 (sobota) w sali C-30 (ul. Morska) na końcówce ćwiczeń: grupa 1 około 9.30, grupa 2 około 12.00.
DRUGI TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-11-09 (piątek) o godz. 16.00 w pokoju C-124a (ul. Morska). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.
PIERWSZY TERMIN ZALICZENIA z przedmiotu PODSTAWY EKONOMII dla 1 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów 1-7) odbędzie się w dniu 2018-10-27 (sobota) o godz. 11.45-12.15 w sali C-30 (ul. Morska). Na kolokwium należy przynieść tylko długopis(y). Telefony będą wyłączone! e-Protokół jest otwarty do 2019-01-31.Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html