Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH
(WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2) (15 godz.)

dla 3 sem. MSTiL stacjonarneRACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI<br />PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH - WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2 dla 3 sem. MSTiL stacjonarneProgram wykładów monograficznych 2 (15 godz.)


 • Zajęcia 1.
  Zajęcia organizacyjne (0,5 godz.).
  Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu.

 • Zajęcia 2.
  Podstawowe pojęcia związane z transportowymi projektami inwestycyjnymi (0,5 godz.).
  Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik [1,77 MB]

 • Zajęcia 3.
  Określanie nakładów, efektów i okresu obliczeniowego inwestycji transportowych (1 godz.).

 • Zajęcia 4.
  Inwestycje transportowe: odsetki proste, odsetki złożone, kapitalizacja ciągła (1 godz.).

 • Zajęcia 5.
  Statyczne metody oceny transportowych projektów inwestycyjnych (1,5 godz.).
  Rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, rachunek porównawczy stóp zwrotu, prosty okres zwrotu.
  Przykładowe zadanie na metody szacowania kosztów i prosty okres zwrotu [98 KB]

 • Zajęcia 6.
  Współczynnik procentowy. Współczynnik dyskontowy. Wartość przyszła (Future Value). Wartość bieżąca (Present Value). Średni ważony koszt kapitału (WACC) (1,5 godz.).
  Średni ważony koszt kapitału WACC (wprowadzenie) [89 KB]
  Koszt kapitału - wzory [56,5 KB]

 • Zajęcia 7.
  Dynamiczne metody oceny transportowych projektów inwestycyjnych (1,5 godz.).
  Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback Period). Wartość Zaktualizowana/Bieżąca Netto (Net Present Value), Wskaźnik Wartości Zaktualizowanej/Bieżącej Netto (Net Present Value Ratio), Wewnętrzna Stopa Zwrotu (Internal Rate of Return), Wskaźnik Zyskowności w dwóch interpretacjach (Profiability Index).
  Zadanie wzorcowe [517 KB].

 • Zajęcia 8.
  Zadanie zbiorcze NOWE (0,5 godz.).
  Zadanie zbiorcze nowe 2008 [59 KB].
  Rozwiązanie zadania zbiorczego nowego 2008 [pdf, 169 KB].

 • Zajęcia 9.
  Projekty o różnej długości ekonomicznego cyklu życia (0,5 godz.).

 • Zajęcia 10.
  Analiza wrażliwości inwestycyjnych projektów transportowych (0,5 godz.).

 • Zajęcia 11.
  KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (3 godz.).
  Koniecznie należy zabrać ze sobą kalkulator. Kalkulatorów nie będzie można pożyczać między sobą, a telefony będą wyłączone. Na kolokwium proszę także przynieść czystą kartkę papieru formatu A4.
AS: TwLŁD - zapraszam na zajęcia ...


Ważne informacje


 1. Na wykładach sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający się nie są wpuszczani na salę).
 3. Zaliczenie wykładu monograficznego 2 Rachunek Efektywności Inwestycji Projektów Transportowych dla 3 sem. MSTiL stacjonarne odbędzie się na ostatnich zajęciach (tj. wg planu 16.04.2018 roku około godz. 12.30).
  Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html