Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA TRANSPORTU

wykłady (9 godz.)

dla 4 sem. TiL niestacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA TRANSPORTU (niestacjonarne) - wykłady dla 4 sem. TiL niestacjonarne (9 godz.)


Program wykładów


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Transport jako przedmiot badań ekonomicznych (24.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1,24 MB]

 2. Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej (24.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2,51 MB]
  Budowa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 2014. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 870 KB]

 3. Transport jako dział gospodarki narodowej (24.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 1,80 MB]
  Oficjalne reguły Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - Incoterms®2010. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 809 KB]

 4. Popyt na usługi transportowe (24.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 1,14 MB]
  M. Antonowicz, Popyt na rynku kolejowego transportu towarowego. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 543 KB]

 5. Podaż usług transportowych (03.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,27 MB]
  L. Jakubowski, Miejsce przewozów intermodalnych w systemie transportowym. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 126 KB]

 6. Przedsiębiorstwa transportowe (03.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 2,17 MB]
  Transport pod lupą. Raport 2013. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 10,7 MB]

 7. Rynek usług transportowych (03.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 2,92 MB]
  Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 3,97 MB]

 8. Konkurencja w transporcie (17.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,70 MB]
  Wspólnotowe reguły prawa konkurencji. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 333 KB]

 9. Koszty w transporcie (17.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,55 MB]
  Przychody i koszty w transporcie. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 494 KB]

 10. Ceny usług transportowych (17.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,68 MB]

 11. Egzamin (1 termin) z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas sesji egzaminacyjnej - 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.

 12. Egzamin poprawkowy (2 termin) z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas poprawkowej sesji egzaminacyjnej - 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.


Podstawowa literatura do wykładów


A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008 - podręcznik podstawowy do wykładów L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009

 1. A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008;
 2. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009.Ważne informacje


 1. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający mają "trudność" w wejściu do sali i muszą czekać do przerwy).
 2. Wersja .pdf programu (z linkami do literatury) opublikowana jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/download/program43.pdf
 3. Egzamin z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas sesji egzaminacyjnej - 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.
 4. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas poprawkowej sesji egzaminacyjnej - 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 17.00-18.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html