Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA TRANSPORTU

wykłady (15 godz.)

dla 4 sem. TiL stacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA TRANSPORTU (stacjonarne) - wykłady dla 4 sem. TiL stacjonarne (15 godz.)


Program wykładów


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Transport jako przedmiot badań ekonomicznych (13.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1,24 MB]

 2. Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej (13.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2,51 MB]
  Budowa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 2014. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 870 KB]

 3. Transport jako dział gospodarki narodowej (20.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 1,80 MB]
  Oficjalne reguły Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - Incoterms®2010. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 809 KB]

 4. Popyt na usługi transportowe (20.02.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 1,14 MB]
  M. Antonowicz, Popyt na rynku kolejowego transportu towarowego. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 543 KB]

 5. Podaż usług transportowych (06.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,27 MB]
  L. Jakubowski, Miejsce przewozów intermodalnych w systemie transportowym. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 126 KB]

 6. Przedsiębiorstwa transportowe (06.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 2,17 MB]
  Transport pod lupą. Raport 2013. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 10,7 MB]

 7. Rynek usług transportowych (13.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 2,92 MB]
  Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 3,97 MB]

 8. Konkurencja w transporcie (20.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,70 MB]
  Wspólnotowe reguły prawa konkurencji. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 333 KB]

 9. Koszty w transporcie (27.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,55 MB]
  Przychody i koszty w transporcie. Materiały dodatkowe do Ekonomiki Transportu, on-line (2018-02-08) [pdf, 494 KB]

 10. Ceny usług transportowych (27.03.2018)
  SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,68 MB]

 11. EGZAMIN ZALICZAJĄCY WYKŁADY W CZASIE SESJI:
  15.06.2018 (piątek), sala C-136: dla studentów o nazwiskach A-M w godz. 15.00-15.25; dla studentów o nazwiskach N-Ż w godz. 15.30-15.55.

 12. EGZAMIN POPRAWKOWY W CZASIE SESJI POPRAWKOWEJ:
  14.09.2018 (piątek) w godz. 15.00-16.00, sala C-136.


Podstawowa literatura do wykładów


A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008 - podręcznik podstawowy do wykładów L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009

 1. A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008;
 2. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009.Ważne informacje


 1. Zajęcia zaczynamy w pierwszej połowie semestru (od 13 lutego 2018) we wtorki o 10.15.
 2. 27.02.2018 zajęcia nie odbędą się, bo mam w tym czasie zaplanowane obrony prac inżynierskich (co uwzględniono już w programie zajęć).
 3. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający mają "trudność" w wejściu do sali i muszą czekać do przerwy, o ile ona wystąpi).
 4. Wersja .pdf programu (z linkami do literatury) opublikowana jest na stronie: http://www.akademor.webd.pl/download/program33.pdf
 5. Egzamin z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas sesji egzaminacyjnej - 15 czerwca 2018 roku (piątek) w sali C-136: dla studentów o nazwiskach A-M w godz. 15.00-15.25; dla studentów o nazwiskach N-Ż w godz. 15.30-15.55. Telefony będą wyłączone.
 6. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu Ekonomika Transportu dla 4 sem. TiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów) - podczas poprawkowej sesji egzaminacyjnej - 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00 w sali C-136. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html