Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO

wykłady (18 godz.) i ćwiczenia (9 godz.)

dla 2 sem. MSTiL niestacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO (MSTiL niestacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL niestacjonarne (18 godz. + 9 godz.)


Program wykładów z EwPTM niestacjonarne (18 godz.)


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego jako nauka. Istota przedsiębiorstwa transportu morskiego i jego działalności (Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki. Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarność ekonomiki przedsiębiorstwa. Ewolucja ekonomiki przedsiębiorstwa. Definicja i cechy przedsiębiorstwa transportu morskiego. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje. Wizja i misja przedsiębiorstwa transportu morskiego) (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1,61 MB].

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2,37 MB].

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 2,83 MB].

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 1,02 MB].

 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,11 MB].

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Średni Ważony Koszt Kapitału WACC. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 1,22 MB].

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Metody statyczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i prostego okresu zwrotu (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 1,47 MB]

 8. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium zdyskontowanego okresu zwrotu (DPP), wartości bieżącej netto (NPV), wskaźnika wartości bieżącej netto (NPVR), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) i indeksu zyskowności w obu interpretacjach (PI) (2 godz.).
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,17 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 08 [xlsx, 26,7 KB]

 9. KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE WYKŁADY I ĆWICZENIA
  (2 godz.).Program ćwiczeń z EwPTM niestacjonarne


 1. Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu EwPTM (MSTiL niestacjonarne) (1 godz.).

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 02 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 317 KB].

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 03 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 337 KB].

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 04 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 337 KB].
  TABELA STAWEK AMORTYZACYJNYCH 2016 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 276 KB].

 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 05 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 713 KB].

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Średni Ważony Koszt Kapitału WACC. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 06 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 398 KB].

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Metody statyczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i prostego okresu zwrotu (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 07 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 292 KB].

 8. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium zdyskontowanego okresu zwrotu (DPP), wartości bieżącej netto (NPV), wskaźnika wartości bieżącej netto (NPVR), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) i indeksu zyskowności w obu interpretacjach (PI) (1 godz.).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 08 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 356 KB].
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 8 [xlsx, 26,7 KB]

 9. KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE WYKŁADY I ĆWICZENIA
  (1 godz.).Podstawowa literatura do wykładów


Adam Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006

 1. A. Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007
 2. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006Ważne informacje


 1. Na ćwiczeniach, ale także na wykładach, sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Egzamin z całości przedmiotu (I termin) Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - podam na pierwszych zajęciach (dla studentów z wszystkich grup). Telefony będą wyłączone.
 3. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - podczas sesji egzaminacyjnej - termin podam później. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html