Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO

wykłady (30 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)

dla 2 sem. MSTiL stacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO (stacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL stacjonarne (30 godz. + 15 godz.)


Program wykładów (30 godz.)


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego jako nauka. Istota przedsiębiorstwa transportu morskiego i jego działalności (w dniu 7.10.2019).
  Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki. Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarność ekonomiki przedsiębiorstwa. Ewolucja ekonomiki przedsiębiorstwa. Definicja i cechy przedsiębiorstwa transportu morskiego. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje. Wizja i misja przedsiębiorstwa transportu morskiego.
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1,61 MB].

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (w dniu 14.10.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2,37 MB].

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (w dniu 21.10.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 2,83 MB].

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (w dniu 21.10.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 1,02 MB].

 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (w dniu 4.11.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1,11 MB].

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Średni Ważony Koszt Kapitału WACC. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego (w dniu 18.11.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 1,22 MB].

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Metody statyczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i prostego okresu zwrotu (w dniu 25.11.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 1,47 MB]

 8. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium prostego okresu zwrotu (PP) i zdyskontowanego okresu zwrotu (DPP) (w dniu 2.12.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,17 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 08 [xlsx, 26,7 KB]

 9. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium wartości bieżącej netto (NPV) i wskaźnika wartości bieżącej netto (NPVR) (w dniu 9.12.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,17 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 09 [xlsx, 26,7 KB]

 10. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) (w dniu 16.12.2019).
  SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,17 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 10 [xlsx, 26,7 KB]

 11. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium indeksu zyskowności w obu interpretacjach (PI) (w dniu 13.01.2020).
  SLAJDY DO WYKŁADU 11 [pdf, 1,17 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 11 [xlsx, 26,7 KB]Program ćwiczeń


 1. Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (w dniu 7.10.2019).

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (w dniu 21.10.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 02 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 317 KB].

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (w dniu 4.11.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 03 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 337 KB].

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (w dniu 4.11.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 04 (do wydruku na ćwiczenia) [pdf, 337 KB].
  TABELA STAWEK AMORTYZACYJNYCH 2016 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 276 KB].

 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (w dniu 18.11.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 05 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 713 KB].

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Średni Ważony Koszt Kapitału WACC. Cztery klasyczne zagadnienia procentu składanego (w dniu 18.11.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 06 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 398 KB].

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Metody statyczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów i rachunku porównawczego zysku (w dniu 2.12.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 07 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 292 KB].

 8. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium prostego okresu zwrotu (PP), zdyskontowanego okresu zwrotu (DPP), wartości bieżącej netto (NPV) i wskaźnika wartości bieżącej netto (NPVR) (w dniu 16.12.2019).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 08-11 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 356 KB].
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 8 [xlsx, 26,7 KB]

 9. Metody dynamiczne. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) i indeksu zyskowności w obu interpretacjach (PI) (w dniu 13.01.2020).
  TEORIA DO ĆWICZEŃ 08-11 (do wydruku/opanowania na ćwiczenia) [pdf, 356 KB].
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 9 [xlsx, 26,7 KB]Podstawowa literatura do wykładów


Adam Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006

 1. A. Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007
 2. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006Ważne informacje


 1. Na ćwiczeniach, ale także na wykładach, sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Egzamin z całości przedmiotu (I termin) Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - podczas zimowej sesji egzaminacyjnej (dla studentów z wszystkich grup). Telefony będą wyłączone.
 3. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu (II termin)Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - podczas poprawkowej zimowej sesji egzaminacyjnej (dla studentów z wszystkich grup). Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html