Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO

wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)

dla 2 sem. MSTiL stacjonarneAdam Salomon: EKONOMIKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO (stacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL stacjonarne (15 godz. + 15 godz.)


Program wykładów (15 godz.)


 1. Zasady zaliczenia przedmiotu. Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego jako nauka. Istota przedsiębiorstwa transportu morskiego i jego działalności (Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki. Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarność ekonomiki przedsiębiorstwa. Ewolucja ekonomiki przedsiębiorstwa. Definicja i cechy przedsiębiorstwa transportu morskiego. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje. Wizja i misja przedsiębiorstwa transportu morskiego) (1 godz. w dniu 2017-09-28).
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1,61 MB]

 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (1 godz. w dniu 2017-09-28).
  SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2,37 MB]

 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (1 godz. w dniu 2017-10-05).
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 2,83 MB]

 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (1 godz. w dniu 2017-10-05).
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 04 [pdf, 418 KB]

 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (1 godz. w dniu 2017-10-12).
  MATERIAŁ DO WYKŁADU 05 [pdf, 1144 KB]

 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Wartość obecna i przyszła inwestycji transportowej (1 godz. w dniu 2017-10-12).
  SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 1,22 MB]

 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i rachunku porównawczego stóp zwrotu (2 godz. w dniu 2017-10-19).
  SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 1,47 MB]

 8. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium prostego i zdyskontowanego okresu zwrotu (1 godz. w dniu 2017-10-26).
  SLAJDY DO WYKŁADU 08 [pdf, 1,17 MB]

 9. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium NPV i NPVR (1 godz. w dniu 2017-10-26).
  SLAJDY DO WYKŁADU 09 [pdf, 1,16 MB]

 10. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium IRR (1 godz. w dniu 2017-11-09).
  SLAJDY DO WYKŁADU 10 [pdf, 1,01 MB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 10 [xlsx, 11 KB]

 11. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium PI (1 godz. w dniu 2017-11-09).
  SLAJDY DO WYKŁADU 11 [pdf, 930 KB]
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 11 [xlsx, 11 KB]

 12. KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE WYKŁADY I ĆWICZENIA (1 godz. w dniu 2017-11-23 o godz. 9.15, sala C-49).Program ćwiczeń


 1. Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (1 godz. w dniu 2017-09-28).
 2. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług (2 godz. w dniu 2017-10-05).
 3. Plan spłaty kredytu inwestycyjnego metodą tradycyjną i na podstawie współczynnika równych rat (1 godz. w dniu 2017-10-12).
 4. Metody amortyzacji majątku w przedsiębiorstwach transportu morskiego (1 godz. w dniu 2017-10-12).
 5. Średnioważona stawka amortyzacyjna grupy obiektów. Okres eksploatacji obiektów transportowych (1 godz. w dniu 2017-10-19).
 6. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego w inwestycjach transportowych. Wartość obecna i przyszła inwestycji transportowej (1 godz. w dniu 2017-10-19).
 7. Znaczenie pomiaru efektywności inwestycji transportowych. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium rachunku porównawczego kosztów, rachunku porównawczego zysku i rachunku porównawczego stóp zwrotu (2 godz. w dniu 2017-10-26).
 8. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium prostego i zdyskontowanego okresu zwrotu (1 godz. w dniu 2017-11-09).
 9. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium NPV i NPVR (1 godz. w dniu 2017-11-09).
 10. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium IRR (1 godz. w dniu 2017-11-16).
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 10 [xlsx, 11 KB]

 11. Wskaźnik ekonomicznej efektywności inwestycji transportowych przy kryterium PI (1 godz. w dniu 2017-11-16).
  ARKUSZ KALKULACYJNY DO WYKŁADU 11 [xlsx, 11 KB]

 12. KOLOKWIUM ZALICZAJĄCE WYKŁADY I ĆWICZENIA (1 godz. w dniu 2017-11-23, godz. 9.15, sala C-49).Podstawowa literatura do wykładów


Adam Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006

 1. A. Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007
 2. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006Ważne informacje


 1. Na ćwiczeniach, ale także na wykładach, sprawdzana jest obecność, która wpływa na ocenę z przedmiotu.
 2. Egzamin z całości przedmiotu (I termin) Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - 23 listopada 2017 roku (czwartek) w sali C-49 o godz. 9.15 (dla studentów z wszystkich grup). Telefony będą wyłączone.
 3. Egzamin poprawkowy z całości przedmiotu Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - podczas sesji egzaminacyjnej - termin podam później. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html