Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

EKONOMIKA TRANSPORTU MORSKIEGO (15 godz.)

dla 6 sem. TM niestacjonarne
(weekendowe oraz zjazdowe)ETM - WYKŁADY KONWENCYJNE STCW dla 6 sem. TM niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe)Program wykładów konwencyjnych STCW (15 godz.)


Zajęcia 1. (2 godz.)
Zajęcia organizacyjne. Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu ETM.


Zajęcia 2. (2 godz.)
Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego dla teorii i praktyki. Dyscypliny nauki, z których dorobku korzysta ETM. Znaczenie dokumentacji w transporcie morskim (TM). Polskie statystyki morskie za 2017 rok.

LITERATURA:
Statystyki za rok 2017 [pdf, 4957 KB],
ETM wykład 02 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 2846 KB]

Zajęcia 3. (2 godz.)
Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika, konosament morski, list gwarancyjny). "Czyste" kwity sternika. "Czysty" konosament morski. Związki pomiędzy "brudnymi" kwitami sternika, "czystym" konosamentem a listem gwarancyjnym.

LITERATURA:
ETM wykład 03 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1586 KB]

Zajęcia 4. (2 godz.)
Rodzaje kosztów w TM. Metody szacowania kosztów w transporcie morskim: metoda wielkości skrajnych, metoda średnich podokresów. Zadania na szacowanie kosztów w transporcie morskim.

LITERATURA:
ETM wykład 04 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1858 KB]

Zajęcia 5. (2 godz.)
Ładunek jako przedmiot usług przewozowych statku morskiego. Zadania na wyznaczanie współczynnika sztauerskiego ładunku. Zadania na wyznaczanie stopnia załadowania statku ładunkiem (pod względem ładowności i pojemności ładunkowej). Czas pobytu statków w porcie morskim. Zadania na wyznaczanie czasu trwania poszczególnych faz pobytu statku w porcie morskim.

LITERATURA:
ETM wykład 05 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1460 KB]

Zajęcia 6. (2 godz.)
Gospodarowanie czasem w transporcie morskim. Zwyczaje i uzanse w TM. Liczenie czasu dozwolonego (laydays/laytime).

LITERATURA:
ETM wykład 06 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 2407 KB]

Zajęcia 7. (2 godz.)
Inwestycje w transporcie morskim. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie morskim (metody statyczne - rachunek porównawczy kosztów, rachunek porównawczy zysków, rachunek stóp zwrotu, prosty okres zwrotu).

LITERATURA:
ETM wykład 07 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1714 KB]

Zajęcia 8. (2 godz.)
Oprocentowanie, dyskontowanie, współczynnik procentowy, współczynnik dyskontowy, Present Value, Future Value. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie morskim: zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wskaźnik wartości bieżącej netto (NPVR).

LITERATURA:
ETM wykład 08 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1260 KB]

Zajęcia 9. (2 godz.)
Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie morskim: wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), indeks zyskowności w obu interpretacjach (PI). Średni ważony koszt kapitału (WACC).

LITERATURA:
ETM wykład 09 niestacjonarne (weekendowe/zjazdowe) [pdf, 1100 KB]

Zajęcia 10. (2 godz.)
Zaliczenie przedmiotu (test zaliczeniowy). Wpisy ocen do indeksów i kart egzaminacyjnych.
Literatura do wykładów:

 1. Jerzy Kubicki, Organizacja i ekonomika transportu morskiego, Wyd. WSM, Gdynia 1999
 2. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 3. Adam Salomon, Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 4. Statystyki za rok 2017 [pdf, 4957 KB],
 5. Charakterystyka trzech dokumentów w TM: kwitów sternika, konosamentu morskiego i listu gwarancyjnego
 6. Kwit sternika - wypełniony przykład [jpg, 63 KB]
 7. Kwit sternika - blankiet [jpg, 277 KB]
 8. List gwarancyjny (rewers) - blankiet [jpg, 417 KB]
 9. Informacja o konosamentach [pdf, 619 KB]
 10. Test prawda/fałsz dotyczący kwitów sternika, konosamentu morskiego i listu gwarancyjnego (rewersu) [pdf, 52 KB]
 11. Ładunek jako przedmiot usług przewozowych statku morskiego (informacja) [pdf, 100 KB]
 12. Tabela do wyliczania czasu pobytu statku w porcie [pdf, 40 KB]AS: TwLŁD - zapraszam na zajęcia ...


Ważne informacje


 1. Proszę się nie spóźniać na zajęcia (spóźniający mają "trudność" w wejściu do sali).


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html