Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA

wykłady (18 godz.) i ćwiczenia (9 godz.)

dla MSTiL niestacjonarne sem. 3 (II stopień)Adam Salomon: LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA (3 sem. MSTiL niestacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla MSTiL niestacjonarne (18 godz. + 9 godz.)


Program wykładów 1. Logistyka i Spedycja Portowo-Morska - zagadnienia podstawowe (w dniu 2018-03-11).
  Związek LiSPM z innymi dyscyplinami naukowymi. Definicja logistyki i spedycji portowo-morskiej. Charakterystyka polskiego rynku logistyki i spedycji portowo-morskiej. Charakterystyka podstawowych pojęć w morskich przewozach konwencjonalnych i kontenerowych. Zalety przesyłek skonteneryzowanych w transporcie morskim. Najczęstsze typy kontenerów stosowane w logistyce i spedycji portowo-morskiej.
  LITERATURA:
  SLAJDY DO WYKŁADU 01 ns [pdf, 5,30 MB]
  Spedycja a komodalność transportu [pdf, 339 KB]

 2. Podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w obrocie portowo-morskim (w dniu 2018-03-11).
  Incoterms 2010. Reguły Haga-Visby. Reguły Hamburskie. Reguły Yorku-Antwerpii. Liczenie czasu dozwolonego.
  LITERATURA:
  Incoterms 2010 - charakterystyka [pdf, 915 KB]
  Reguły Haga-Visby (1) [pdf, 74 KB]
  Reguły Haga-Visby (2) [pdf, 702 KB]
  Reguły Hamburskie [pdf, 554 KB]
  Reguły Yorku-Antwerpii [pdf, 814 KB]
  Liczenie czasu dozwolonego [pdf, 113 KB]

 3. Dokumenty wykorzystywane w portowych procesach transportowo-spedycyjnych (w dniu 2018-03-11).
  Dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku. Dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu. Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym. Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe. Dokumenty FIATA. Dokumenty elektroniczne.
  LITERATURA:
  Adam Salomon - Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa [pdf, 301 KB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 ns (część 1) [pdf, 2,27 MB]
  SLAJDY DO WYKŁADU 03 ns (część 2) [pdf, 2,34 MB]

 4. Umowy przewozu w transporcie morskim (w dniu 2018-04-22).
  Terminy określające wielkości statków. Podstawowe typy statków wykorzystywane w logistyce i spedycji portowo-morskiej. Czarterowanie statków z punktu widzenia spedytora/logistyka portowo-morskiego. Umowa czarteru na podróż. Umowa czarteru na czas. Morska taryfa frachtowa - wiadomości podstawowe.
  LITERATURA:
  Podstawowe typy statków [pdf, 1,62 MB]
  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów [pdf, 231 KB]
  Reguły hamburskie [pdf, 554 KB]
  Czartery - szczegółowy opis [pdf, 573 KB]

 5. Sposoby płatności w transakcjach handlowych z punktu widzenia spedycyjnego (w dniu 2018-04-22).
  Omówienie zalet i wad polecenia wypłaty, czeku, weksla, akredytywy, inkasa, faktoringu. Wskazówki przy wyborze określonej formy rozliczeń i płatności dla poszczególnych stron kontraktu.
  LITERATURA:
  SLAJDY DO WYKŁADU 05 ns [pdf, 1,04 MB]
  MATERIAŁ 2 DO WYKŁADU 05 ns [pdf, 1070 KB]

 6. Magazynowanie ładunków przez logistyka/spedytora portowo-morskiego (w dniu 2018-04-22).
  Rodzaje magazynów. Usługi związane z magazynowaniem. Podstawowe stawki związane z magazynowaniem. Zastosowanie kodów kreskowych w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego.
  LITERATURA:
  Nina Stępnicka, Paulina Bąkowska - Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa [pdf, 236 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 1 [pdf, 640 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 2 [pdf, 606 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 3 [pdf, 499 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 4 [pdf, 178 KB]
  Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 5 [pdf, 317 KB]
  SKANSKA - Karta Pracy: Magazynowanie i składowanie [pdf, 391 KB]
  Andrzej Maciejewski - Podziemne magazynowanie paliw płynnych [pdf, 469 KB]

 7. Obsługa konferencji, kongresów, wystaw i targów przez logistyka/spedytora portowo-morskiego (w dniu 2018-05-25).
  Polski rynek logistyki/spedycji targowej. Specyfika działania logistyka/spedytora targowego. Proces obsługi klientów pojedynczej imprezy targowej. Specyfika obsługi celnej eksponatów. Obsługa wystaw i targów jako narzędzie marketingowe logistyka/spedytora portowo-morskiego.
  LITERATURA:
  MATERIAŁY DO WYKŁADU 07 ns [pdf, 1049 KB]

 8. Związki spedytorów i organizacje spedycyjno-logistyczne w Polsce (w dniu 2018-05-25).
  Związki zrzeszające organizacje spedycyjno-logistyczne działające w skali międzynarodowej (FIATA), europejskiej (CLECAT) i polskiej (PISiL).
  LITERATURA: SLAJDY DO WYKŁADU 08 ns [pdf, 1,29 MB]

 9. Zaliczenie + egzamin z przedmiotu LiSPM ("ZERÓWKA")
  (w dniu 2018-06-09, godz. 13.30-15.55, sala C-136)
  .

 10. Egzamin pisemny (1 termin) z przedmiotu LiSPM
  (w dniu 2018-06-15, godz. 19.00-20.00, sala C-136).

 11. Pisemny egzamin poprawkowy (2 termin) z przedmiotu LiSPM
  (w dniu 2018-09-14, godz. 19.00-20.00, sala C-136).
Podstawowa literatura do wykładówAdam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (2009) [doc, 217 KB]
 • Combiterms 2000 (English version) [32 KB]
 • Combiterms 2000 (info pl) [72 KB]
 • Piotr M. Sikorski, Tomasz Zembrzycki, Spedycja w praktyce. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa 1999
 • Piotr M. Sikorski, Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008
 • Podręcznik spedytora, praca zbiorowa pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera, PISiL, Gdynia 2003
 • Polska Gazeta Transportowa (online): http://www.pgt.pl
 • Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji (online): http://www.psm.pl
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki (online): http://www.pisil.plProgram ćwiczeń wraz z wymaganą literaturąĆWICZENIA (w dniu 2018-03-11)
DOTYCZĄCE ZASAD ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ

- na zajęcia nie trzeba niczego przynosić.

Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia ĆWICZENIA (w dniu 2018-03-11) DOTYCZĄCE ZASAD KONSTRUOWANIA UMOWY SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ - na zajęcia należy przynieść treść Kodeksu Cywilnego dotyczącą spedycji [pdf, 317 KB] i oba przykłady umowy spedycji: Przykład 1 umowy spedycji [doc, 31,5 KB], Przykład 2 umowy spedycji [doc, 34,5 KB], Zlecenie spedycyjne - zadania dla studentów [pdf, 233 KB] oraz zapoznać się z podręcznikiem: Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011, s.13-21.
ĆWICZENIA (w dniu 2018-03-11)
DOTYCZĄCE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KWITAMI STERNIKA, KONOSAMENTEM I LISTEM GWARANCYJNYM (REWERSEM)
- na zajęcia należy przynieść charakterystykę kwitu sternika, konosamentu i listu gwarancyjnego (rewersu) wraz z blankietami [pdf, 1,27 MB], blankiet GENTIME - BIMCO General Time Charter Party [pdf, 98 KB], Kwit sternika - wypełniony przykład [63 KB], Kwit sternika - blankiet [277 KB], list gwarancyjny (rewers) - blankiet [417 KB]
oraz przeczytać informację o konosamentach [pdf, 619 KB].

ĆWICZENIA (w dniu 2018-04-22) DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.1) - na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadań [pdf, 120 KB] i tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych oraz przeczytać następujące teksty: 1. Teoria do formowania jednostek ładunkowych (część 1) [pdf, 145 KB], (część 2) [pdf, 118 KB]; 2. Tomasz Jagiełło, Opakowania transportowe [pdf, 117 KB]; 3. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.67-72; 4. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011, s.76-88.
ĆWICZENIA (w dniu 2018-04-22)
DOTYCZĄCE ROLI OPAKOWAŃ W SPEDYCJI ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ (cz.2)
- na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadań [pdf, 120 KB] i tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych oraz przeczytać następujące teksty: 1. Teoria do formowania jednostek ładunkowych (część 3) [pdf, 147 KB]; 2. Kontenery - informacja ogólna [pdf, 192 KB]; 3. Olgierd Ziebart, Tankkontenery do przewozu materiałów o podwyższonej temperaturze [pdf, 179 KB]; 4. Marek Różycki, Praktyka przewozu w cysternach [pdf, 274 KB]; 5. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.469; 6. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011, s.88-93.

ĆWICZENIA (w dniu 2018-04-22)
DOTYCZĄCE ROLI INFORMATYKI I STOSOWANIA KODÓW KRESKOWYCH W LOGISTYCE I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ
- na zajęcia należy przynieść kalkulator oraz przeczytać następujące teksty: 1. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.159-166; 2. Kod kreskowy (Wikipedia); 3. Adam Salomon, Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie: część 1 [pdf, 190 KB], część 2, [pdf, 166 KB] część 3 [pdf, 184 KB]; 4. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011, s.126-141;

ĆWICZENIA (w dniu 2018-04-22)
DOTYCZĄCE KALKULACJI KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW
- na zajęcia należy przynieść kalkulator, treść zadania [pdf, 132 KB], aktualny średni kurs walut NBP pobrany ze strony http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html, Incoterms 2000 [pdf, 154 KB] i Incoterms® 2010 [pdf, 1,15 MB] oraz przeczytać następujące teksty: 1. Tabela Incoterms® 2010 [pdf, 491 KB]; 2. Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s.94-125.

ĆWICZENIA (w dniu 2018-04-22)
DOTYCZĄCE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO Z PUNKTU WIDZENIA LOGISTYKI I SPEDYCJI PORTOWO-MORSKIEJ, STOSOWANIA DOKUMENTÓW SPEDYCYJNYCH FIATA (FFI, FCR, FCT, MTB/L, FWR, SDT, SIC, FWB) I ICH WPŁYWU NA PRACĘ LOGISTYKA/SPEDYTORA PORTOWO-MORSKIEGO
- na zajęcia należy przeczytać:
1. Adam Salomon, Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich [pdf, 866 KB],
2. Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
3. Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB],
4. Adam Salomon, Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego, [pdf, 149 KB],
5. Modelowe Warunki Spedycyjne FIATA (pl) [pdf, 60 KB]
6. Dokumentacja FIATA - informacja [pdf, 1,09 MB]
7. Wzory blankietów dokumentów FIATA (oficjalny opis) [pdf, 5 MB],
8. Wzory blankietów dokumentów FIATA (kolorowe):
konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB]
Ważne informacje


 1. Zaliczenie + egzamin z przedmiotu LiSPM ("ZERÓWKA")
  (w dniu 2018-06-09, godz. 13.30-15.55, sala C-136)
  .

 2. Egzamin pisemny (1 termin) z całości przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 3 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) - podczas sesji egzaminacyjnej - 15 czerwca 2018 roku (piątek) w godz. 19.00-20.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.

 3. Pisemny egzamin poprawkowy (2 termin) z całości przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 3 sem. MSTiL (niestacjonarne) (obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń) - podczas poprawkowej sesji egzaminacyjnej - 14 września 2018 roku (piątek) w godz. 19.00-20.00 w sali C-136 - termin i sala potwierdzona. Telefony będą wyłączone.


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html