Do pobrania - aktualny program zajęć w wersji .pdf

LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA

wykłady (30 godz.) i ćwiczenia (15 godz.)

dla 2 sem. MSTiL stacjonarneAdam Salomon: LOGISTYKA i SPEDYCJA PORTOWO-MORSKA (stacjonarne) - wykłady i ćwiczenia dla 2 sem. MSTiL stacjonarne (30 godz. + 15 godz.)


Program wykładów


WYKŁAD 01 (w dniu 7.10.2019).
Obszary problemowe logistyki i spedycji portowo-morskiej.

Definicje logistyki i spedycji portowo-morskiej. Definicje logistyka/spedytora portowo-morskiego. Potencjalne korzyści zleceniodawcy ze współpracy z logistykiem/spedytorem portowo-morskim. Organizatorskie funkcje logistyka/spedytora portowo-morskiego. Specjalizacja firm spedycyjnych. Ogólny podział obecnych na rynku spedytorów. Polski rynek logistyki i spedycji portowo-morskiej. Przedsiębiorstwa transportowe działające na rynku LiSPM. Operatorzy działający na Bałtyku. Światowy rynek przewozów kontenerowych (2017). Operatorzy kontenerowi (2017). Prognozy wzrostu popytu na morski transport kontenerowy w 2018 roku. Kierunki prognozowanego tempa wzrostu popytu na morski transport kontenerowy w 2018 roku. Flota kontenerowców (2018). Polski rynek LiSPM. Morskie przewozy kontenerowe. Globalni armatorzy kontenerowi w Polsce. Obroty kontenerowe dziesięciu największych kontenerowych portów świata (2017). Czołowi operatorzy morscy według posiadanych jednostek oraz obsłużonego TEU (stan na 1.04.2017). Dokumentacja spedycyjna - porównanie Through Bill of Lading z Express Bill of Lading. Kwit sternika jako zamiennik konosamentu. Kwit sternika - charakterystyka. Charakterystyka wypełniania poszczególnych pól kwitu sternika. Przesyłki konwencjonalne w TM (podział). Przesyłki konwencjonalne w TM (tendencja).

LITERATURA DO WYKŁADU 01:
SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1773 KB],
Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB],
Podstawowe typy statków [pdf, 1,62 MB].

WYKŁAD 02 (w dniu 14.10.2019).
Podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w obrocie portowo-morskim. Incoterms®2010. Reguły Haga-Visby. Reguły Hamburskie. Reguły Yorku-Antwerpii.

Incoterms®2010. Główne przesłanki konieczności nowelizacji Incoterms 2000. Nowelizacja Incoterms 2000 - historia. Odwołanie się do Incoterms w kontrakcie. Zasady posługiwania się i powoływania na Incoterms. Zapis poszczególnych formuł w Incoterms®2010. Podstawowe różnice między Incoterms 2000 a Incoterms®2010. Struktura Incoterms®2010. Zakres obowiązków stron w Incoterms®2010. Obowiązki stron w Incoterms®2010. Reguły Haga-Visby. Reguły Haskie. Reguły Visby. Reguły Hamburskie. Reguły Rotterdamskie. Oryginalny konosament. Reguły Yorku-Antwerpii. Obowiązki windykacyjne spedytora. Dyspaszer. Ubezpieczenie z tytułu awarii wspólnej. Przykładowa wysokość odszkodowania. MOL Comfort Case. Wnioski dotyczące Reguł Yorku-Antwerpii. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji oraz ograniczenia odpowiedzialności w przewozach morskich na tle innych rodzajów przewozu.

LITERATURA DO WYKŁADU 02:
SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2803 KB],
Incoterms®2010 - charakterystyka [pdf, 915 KB]
Reguły Haga-Visby (1) [pdf, 74 KB]
Reguły Haga-Visby (2) [pdf, 702 KB]
Reguły Hamburskie [pdf, 554 KB]
Reguły Yorku-Antwerpii [pdf, 814 KB]
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów [pdf, 231 KB],
Czartery - szczegółowy opis [pdf, 573 KB].

WYKŁAD 03 (w dniu 21.10. i 4.11.2019).
Rodzaje opakowań w LiSPM i charakterystyka najczęściej spotykanych form konstrukcyjnych opakowań transportowo-spedycyjnych. Klasyfikacja znaków na opakowaniach.

Przykładowa klasyfikacja opakowań wg podstawowych kryteriów. Rodzaje opakowań w LiSPM (wg różnych kryteriów). Charakterystyka opakowań (drewnianych, metalowych, papierowych, szklanych, z tworzyw sztucznych, tkaninowych). Zalety i wady opakowań (drewnianych, metalowych, papierowych, szklanych, z tworzyw sztucznych, tkaninowych). Rodzaje opakowań w LiSPM - przykłady (balon szklany w koszu, beczka, bęben, butla, hobok, kanister, klatka, pudło, skrzynia, worek). Klasyfikacja znaków na opakowaniach (rozpoznawcze, ostrzegawcze). Sposoby wyrażenia znaku na opakowaniu. Przykład znakowania opakowań transportowych z zawartością. Znaki manipulacyjne w LiSPM (środek ciężkości, hakami bezpośrednio nie zaczepiać, góra, nie przewracać, chronić przed wilgocią, ostrożnie kruche, opakowanie hermetyczne, chronić przed nagrzaniem (ciepłem), produkty łatwo psujące się, przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest nie przekroczenie temperatury minimalnej), przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest nie przekroczenie temperatury maksymalnej), przestrzegać zakresu temperatur (dla zawartości opakowania dla której wymagane jest pozostawanie w danym zakresie temperatur), przestrzegać zakresu temperatury, nie przemieszczać przez toczenie, nie obracać, nie przetaczać, nie podnosić wózkiem widłowym, nie podnosić wózkiem, chronić przed promieniowaniem, chronić przed upadkiem, podnosić bezpośrednio za ładunek, nie chwytać w tym miejscu, miejsce zakładania zawiesi, żywe zwierzęta, zakaz piętrzenia ładunku, ograniczenie piętrzenia, dopuszczalna liczba warstw piętrzenia, tu otwierać), przykłady oznaczeń substancji niebezpiecznych (substancja szkodliwa, substancja drażniąca, substancja toksyczna, substancja bardzo toksyczna, substancja żrąca, substancja korodująca, substancja skrajnie łatwopalna, substancja wysoce łatwopalna, substancje utleniające, substancja wybuchowa, substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne, substancja niebezpieczna dla środowiska), numery rozpoznawcze właściwości materiału niebezpiecznego, wymiary, konstrukcja i oznakowanie Europalety, znaki identyfikujące materiał opakowania, „próba sztaplowania”, opakowania (z ładunkiem), których nie wolno piętrzyć.

LITERATURA DO WYKŁADU 03:
SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 3449 KB],
Adam Salomon, Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego - artykuł [pdf, 338 KB],
Opakowania transportowe [pdf, 117 KB].

WYKŁAD 04 (w dniu 18 i 25.11.2019).
Magazynowanie ładunków w transporcie przez logistyka/spedytora portowo-morskiego. Rodzaje budowli magazynowych. Usługi związane z magazynowaniem. Podstawowe stawki związane z magazynowaniem. Zastosowanie kodów kreskowych w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego.

Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w LiSPM. Definicja magazynu (Aleksander Niemczyk). Definicja magazynowania. Magazynowanie - wcześniej. Magazynowanie - obecnie. Budowle magazynowe - definicja. Budowle magazynowe - elementy składowe. Elementy magazynu. Funkcje magazynu. Przyczyny konieczności utrzymywania zapasów. Zadania realizowane przez magazyn. Układy technologiczne magazynów. Technologia magazynowania. Technika magazynowania. Cechy towarów wpływające na techniki i technologie magazynowania. Podział przechowywanych towarów. Infrastruktura procesów magazynowania. Rodzaje magazynów - kryteria klasyfikacji. Rodzaje magazynów wg przeznaczenia. Rodzaje magazynów wg rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Rodzaje magazynów wg postaci przechowywanych materiałów. Rodzaje magazynów wg warunków przechowywania. Rodzaje magazynów wg odporności na narażenia klimatyczne. Podział magazynów wg wysokości składowania. Kryteria podziału budowli magazynowych wg grup i rodzajów budowli magazynowych. Podział otwartych budowli magazynowych. Place składowe o nawierzchni gruntowej. Place składowe o nawierzchni twardej. Wymagania funkcjonalno-budowlane dotyczące głównych elementów placu składowego. Podział półotwartych budowli magazynowych. Półotwarte budowle magazynowe - zasieki. Półotwarte budowle magazynowe - wiaty. Półotwarte budowle magazynowe - zbiorniki otwarte. Półotwarte budowle magazynowe - zbiorniki o konstrukcji samonośnej. Zamknięte budowle magazynowe - definicja. Zamknięte budowle magazynowe - rodzaje. Chłodnie. Rodzaje komór chłodniczych. Urządzenia magazynowe. Zbiorniki podziemne. Zbiornik podziemny betonowy z systemem opróżniania Sonnen-Pellet-Maulwurf 3000. Wymagane przepisowe odległości od zbiornika podziemnego. Lokalizacja zbiornika gazu i zbiornika oleju opałowego. Zbiorniki naziemne. Zasobniki (bunkry). Różne kształty pojemnika bunkru. Różne systemy rozładowania bunkrów. Silosy. Rodzaje silosów. Zalety silosów żelbetowych. Standardowa kompletacja silosu cynkowanego z płaskim dnem. Silosy na materiały sypkie - rodzaje przepływów wewnątrz silosu. Budynki magazynowe przyziemne i podziemne. Podziemne magazyny gazu w Polsce. Budynki magazynowe wielopiętrowe. Wieża SMART. Zasady działania kodów kreskowych. Charakterystyczne cechy kodów kreskowych. Rodzaje kodów kreskowych - podział wg wymiarowości. Rodzaje kodów kreskowych - podział wg szerokości kresek. Rodzaje kodów kreskowych - podział wg rodzaju kodowanych symboli. Rodzaje kodów kreskowych - podział wg ciągłości kodów (nie dotyczy kodów matrycowych). Rodzaje kodów kreskowych - podział wg ilości kodowanych znaków. Linearne kody kreskowe: Code 39 Extended, 2 z 5 Industrial, 2 z 5 Interleaved (z przeplotem), 2 z 5 IATA, Code 32, Code 39, Code 39 Reduced, Codabar, ITF-14, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 128 (A, B, C), EAN/JAN. Dwuwymiarowe kody kreskowe: Aztec, DataMatrix, PDF 417, QR Code. Złożone kody kreskowe. Urządzenia odczytujące kody kreskowe. Wyznaczanie ostatniej cyfry w numerze PESEL - budowa numeru PESEL. Wyznaczanie ostatniej cyfry w numerze PESEL. Algorytm wyznaczania cyfry kontrolnej w kodzie kreskowym EAN-13.

LITERATURA DO WYKŁADU 04:
SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 8748 MB],
Nina Stępnicka, Paulina Bąkowska - Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa [pdf, 236 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 1 [pdf, 640 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 2 [pdf, 606 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 3 [pdf, 499 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 4 [pdf, 178 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 5 [pdf, 317 KB],
SKANSKA - Karta Pracy: Magazynowanie i składowanie [pdf, 391 KB],
Andrzej Maciejewski - Podziemne magazynowanie paliw płynnych [pdf, 469 KB],
Kod kreskowy (Wikipedia),
Adam Salomon, Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie: część 1 [pdf, 190 KB], część 2, [pdf, 166 KB], część 3 [pdf, 184 KB].

WYKŁAD 05 (w dniu 2 i 9.12.2019).
Jednostki ładunkowe. Formowanie jednostek ładunkowych.

Jednostka ładunkowa - definicje. Jednostka ładunkowa - obsługa. Jednostka ładunkowa - elementy obsługi. Główne jednostki ładunkowe w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego. Skrzynie opakowaniowe w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego. Pojemniki w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego. Palety w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego. Kontenery w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego. Podział jednostek ładunkowych (kryterium: podobieństwo technologiczne, postać fizyczna). Pojemniki ładunkowe - charakterystyka. Ładunki formowane w pakiety ładunkowe. Pakiety transportowe - cel tworzenia. Środki formowania pakietów transportowych. Typy oraz rodzaje palet ładunkowych. Współczynnik sztauerski kontenera. Współczynnik sztauerski ładunku. Ładunek optymalny dla danego kontenera. Wysokość załadowcza kontenera. Stopień wykorzystania ładowności kontenerów. Ograniczenia w wykorzystaniu ładowności kontenerów. Niektóre ładunki sztukowe (opakowanie i współczynniki sztauerskie) przewożone w kontenerach uniwersalnych. Niektóre ładunki sztukowe (opakowanie i współczynniki sztauerskie) przewożone w kontenerach wentylowanych. Niektóre ładunki sztukowe (opakowanie i współczynniki sztauerskie) przewożone w kontenerach chłodzonych. Parametry techniczne kontenerów uniwersalnych I serii ISO. Ustalenie liczby sztuk ładunku przeznaczonych do jednego kontenera. Załadowanie kontenera (przy nie znanej wielkości straty sztauerskiej ładunku. Oznaczenia wymiarów kontenera i ładunku. Sposoby rozmieszczenia ładunku na podłodze kontenera (h - stałe). Wymiary sztuk ładunku i wartości stosunków wymiarowych kontenerów uniwersalnych. Układ modularny kontenerów I serii ISO. Ładunki suche luzem (sypkie). Skala napełnienia kontenera 1C ładunkiem suchym luzem (sypkim). Ładunki płynne (lub gazowe). Charakterystyka eksploatacyjna wybranych kontenerów-cystern. Ładunki płynne (lub gazowe) - ilość ładunku do wypełnienia kontenera-cysterny, "Potable Liquids only". Minimalna wolna przestrzeń nad lustrem cieczy w zbiorniku kontenera. Wolna przestrzeń nad lustrem cieczy. Maksymalny stopień napełnienia zbiornika kontenera. Masa cieczy odpowiadająca prawidłowemu napełnieniu kontenera-cysterny.

LITERATURA DO WYKŁADU 05:
SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1654 MB],
Treść zadań [pdf, 120 KB],
Tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych,
Teoria do formowania jednostek ładunkowych: (cz.1) [pdf, 145 KB], (cz.2) [pdf, 118 KB], (cz.3) [pdf, 147 KB],
Tomasz Jagiełło, Opakowania transportowe [pdf, 117 KB],
Kontenery - informacja ogólna [pdf, 192 KB],
Olgierd Ziebart, Tankkontenery do przewozu materiałów o podwyższonej temperaturze [pdf, 179 KB],
Marek Różycki, Praktyka przewozu w cysternach [pdf, 274 KB].

WYKŁAD 06 (w dniu 16.12.2019).
Taryfy portowe. Kalkulacja kosztów przemieszczania ładunków.

Taryfy portowe - definicja. Taryfy portowe on-line (wybrane). Definicje poszczególnych elementów taryfy portowej (załadunku, wyładunku, przeładunku pośredniego i bezpośredniego). Przykład opłat za załadunek na statek. Przykład opłat za wyładunek ze statku. Przykład opłat za przeładunek pośredni. Przykład opłat za przeładunek bezpośredni. Cechy dobrze skonstruowanej taryfy portowej. Opłaty tonażowe. Przykład opłaty tonażowej. Pisemne zlecanie usług portowych. Zaokrąglanie ciężaru ładunku. Terminy zlecenia i odwołania zlecenia usług portowych. Zlecenie lub odwołanie zlecenia na usługi (realizowane w wolną sobotę, niedzielę lub święto). Zapytanie ofertowe. Konsekwencje nieprawidłowego odczytania zapytania ofertowego. Metody konstruowania stawek taryfowych. Waga obciążeniowa. Opcja W/M przy wadze obciążeniowej. Waga obciążeniowa w transporcie lotniczym (cargo) i morskim (LCL, FCL). Waga obciążeniowa w przesyłkach kurierskich (DHL, UPS, DPD, K-EX, FedEx). Przykład wyznaczenia wagi obciążeniowej. Czynniki cenowe i pozacenowe wyboru drogi i gałęzi transportu. Czynniki wpływające na wysokość kosztów transportu. Fracht morski. Czynniki rynkowe wpływające na wysokość stawki frachtowej. Zwiększanie stawki frachtowej (dodatki frachtowe). Przykłady kalkulacji kosztów przewozu. Kurs walut. Przeliczenia faktur w walutach obcych.

LITERATURA DO WYKŁADU 06:
SLAJDY DO WYKŁADU 06 [pdf, 1942 KB],
Treść zadania [pdf, 132 KB],
aktualny średni kurs walut NBP pobrany ze strony http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html,
Incoterms 2000 [pdf, 154 KB],
Incoterms® 2010 [pdf, 1,15 MB],
Tabela Incoterms®2010 [jpg, 187 KB].

WYKŁAD 07 (w dniu 13 i 20.01.2019).
Transport multimodalny. Odpowiedzialność spedytora/przewoźnika za utratę lub uszkodzenie ładunku w różnych gałęziach transportu.

Kontenery znormalizowane ISO - charakterystyka. Kontenery znormalizowane ISO - podział. Przykładowe rozmieszczenie palet w kontenerze 1C. Przykładowe rozmieszczenie palet w kontenerze 1A. Charakterystyka kontenerów uniwersalnych ogólnego przeznaczenia. Charakterystyka kontenerów z otwartym dachem. Przewóz ładunku przekraczającego wymiary kontenera 20-stopowego Open Top. Charakterystyka kontenerów z otwartym dachem i bokiem. Charakterystyka kontenerów-cystern. Charakterystyka kontenerów chłodniczych. Charakterystyka kontenerów-platform. Podstawowe statki morskie do przewozu znormalizowanych kontenerów. System Modalohr. System Flexiwaggon. System Rollende Landstrasse (Ro-La). Koszty budowy terminala w systemie Ro-La, Flexiwaggon i Modalohr. System CargoBeamer. System ALS. Główne zalety systemu ALS. Główne wady systemu ALS. System bimodalny. Elementy składu sekcji pociągu bimodalnego. Fazy zestawiania pociągu bimodalnego. System ACTS (przeładunek poziomy pojemników wymiennych). System Piggyback (przeładunek nadwozi wymiennych i naczep drogowych). Nadwozia wymienne. System Cargo Sprinter (samobieżny zestaw z kabiną i platformą do przewozu kontenerów). System CargoMover. Systemy przewozów naczep i pojazdów - podsumowanie. SDR - definicja. Odpowiedzialność spedytora/przewoźnika. Wartość limitów odpowiedzialności spedytora/przewoźnika.

LITERATURA DO WYKŁADU 07:
SLAJDY DO WYKŁADU 07 [pdf, 4762 KB],
Adam Salomon, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013 [pdf],
Adam Salomon, Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010 [pdf, 493 KB],
Modelowe Warunki Spedycyjne FIATA (pl) [pdf, 60 KB]
Dokumentacja FIATA - informacja [pdf, 1,09 MB]
Wzory blankietów dokumentów FIATA (oficjalny opis) [pdf, 5 MB],
Wzory blankietów dokumentów FIATA (kolorowe):
konosament FIATA [pdf, 4,62 MB], FIATA FCT [pdf, 4,63 MB], FIATA FCR [pdf, 4,04 MB], FIATA FWR [pdf, 3,98 MB], FIATA SDT [pdf, 4,20 MB], FIATA FFI [pdf, 105 KB]
Adam Salomon, Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2014 nr 87 [pdf, 149 KB].
Podstawowa literatura do wykładów


Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 - podręcznik podstawowy do wykładów, ćwiczeń, egzaminu i zaliczenia
 • Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (2009) [doc, 217 KB]
 • Combiterms 2000 (English version) [32 KB]
 • Combiterms 2000 (info pl) [72 KB]
 • Piotr M. Sikorski, Tomasz Zembrzycki, Spedycja w praktyce. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa 1999
 • Piotr M. Sikorski, Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008
 • Podręcznik spedytora, praca zbiorowa pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera, PISiL, Gdynia 2003
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki (online): http://www.pisil.plTematyka i materiały do pobrania na poszczególne ćwiczenia


ĆWICZENIA 01 (w dniu 14.10.2019).
Obszary problemowe logistyki i spedycji portowo-morskiej.


LITERATURA DO ĆWICZEŃ 01:
SLAJDY DO WYKŁADU 01 [pdf, 1773 KB],
Adam Salomon, Spedycja a komodalność transportu - artykuł [pdf, 339 KB],
Podstawowe typy statków [pdf, 1,62 MB].

ĆWICZENIA 02 (w dniu 25.11.2019).
Podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w obrocie portowo-morskim. Incoterms®2010. Reguły Haga-Visby. Reguły Hamburskie. Reguły Yorku-Antwerpii.


LITERATURA DO ĆWICZEŃ 02:
SLAJDY DO WYKŁADU 02 [pdf, 2803 KB],
Incoterms®2010 - charakterystyka [pdf, 915 KB]
Reguły Haga-Visby (1) [pdf, 74 KB]
Reguły Haga-Visby (2) [pdf, 702 KB]
Reguły Hamburskie [pdf, 554 KB]
Reguły Yorku-Antwerpii [pdf, 814 KB]
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów [pdf, 231 KB],
Czartery - szczegółowy opis [pdf, 573 KB].

ĆWICZENIA 03 (w dniu 25.11.2019).
Rodzaje opakowań w LiSPM i charakterystyka najczęściej spotykanych form konstrukcyjnych opakowań transportowo-spedycyjnych. Klasyfikacja znaków na opakowaniach.


LITERATURA DO ĆWICZEŃ 03:
SLAJDY DO WYKŁADU 03 [pdf, 3449 KB],
Adam Salomon, Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego - artykuł [pdf, 338 KB],
Opakowania transportowe [pdf, 117 KB].

ĆWICZENIA 04 (w dniu 9.12.2019).
Magazynowanie ładunków w transporcie przez logistyka/spedytora portowo-morskiego. Rodzaje budowli magazynowych. Usługi związane z magazynowaniem. Podstawowe stawki związane z magazynowaniem. Zastosowanie kodów kreskowych w pracy logistyka/spedytora portowo-morskiego.


LITERATURA DO ĆWICZEŃ 04:
SLAJDY DO WYKŁADU 04 [pdf, 8748 MB],
Nina Stępnicka, Paulina Bąkowska - Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa [pdf, 236 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 1 [pdf, 640 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 2 [pdf, 606 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 3 [pdf, 499 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 4 [pdf, 178 KB],
Adam Wojciechowski - Infrastruktura magazynowa część 5 [pdf, 317 KB],
SKANSKA - Karta Pracy: Magazynowanie i składowanie [pdf, 391 KB],
Andrzej Maciejewski - Podziemne magazynowanie paliw płynnych [pdf, 469 KB],
Kod kreskowy (Wikipedia),
Adam Salomon, Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie: część 1 [pdf, 190 KB], część 2, [pdf, 166 KB], część 3 [pdf, 184 KB].

ĆWICZENIA 05 (w dniu 20.01.2020).
Jednostki ładunkowe. Formowanie jednostek ładunkowych.


LITERATURA DO ĆWICZEŃ 05:
SLAJDY DO WYKŁADU 05 [pdf, 1654 MB],
Treść zadań [pdf, 120 KB],
Tabele [pdf, 102 KB] do formowania jednostek ładunkowych,
Teoria do formowania jednostek ładunkowych: (cz.1) [pdf, 145 KB], (cz.2) [pdf, 118 KB], (cz.3) [pdf, 147 KB],
Tomasz Jagiełło, Opakowania transportowe [pdf, 117 KB],
Kontenery - informacja ogólna [pdf, 192 KB],
Olgierd Ziebart, Tankkontenery do przewozu materiałów o podwyższonej temperaturze [pdf, 179 KB],
Marek Różycki, Praktyka przewozu w cysternach [pdf, 274 KB].Ważne informacje


 • Na wykładach i ćwiczeniach sprawdzana jest obecność, która wpływa na końcową ocenę z przedmiotu.

 • Pisemny egzamin (I termin) z przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - w ustalonym terminie w zimowej sesji egzaminacyjnej. Telefony będą wyłączone.

 • Poprawkowy egzamin pisemny (II termin) z przedmiotu Logistyka i Spedycja Portowo-Morska dla 2 sem. MSTiL (stacjonarne) (obejmujący wiedzę z ćwiczeń i wykładów) - w ustalonym terminie w poprawkowej zimowej sesji egzaminacyjnej. Telefony będą wyłączone.Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html