MATERIAŁY DO POBRANIA - ARCHIWALIA (AS)

Materiały do pobraniaPoniżej zebrano różne materiały (głównie w pdf) do zajęć, które prowadziłem lub prowadzę na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Pojedyncze pliki w zasadzie nie przekraczają 200 KB (w nawiasie kwadratowym podano wielkość pliku).
Zapraszam do pobierania ...
Spedycja
Spedycja morska
Spedycja portowo-morska
Logistyka i spedycja portowo-morska

rodzajtytuł
MATERIAŁY DO POBRANIAOkładka podręcznika: Adam Salomon - Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 [133 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAOkładka podręcznika: Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 [249 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACharakterystyka Incoterms 2000 [154 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACombiterms 2000 (English version) [32 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACharakterystyka Combiterms 2000 (pl) [72 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACharakterystyka Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 1995 [58 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAOPWS 2003 [127 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPotrzeby sektora MSP w zakresie wsparcia innowacyjności i budowy struktur klastrowych w branży TSL. Raport z badań w województwie zachodniopomorskim [642 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAOPWS 2003 - slajdy do wykładu 2. dla 4 HMiT zaoczne [272 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAModyfikacje w ubezpieczeniach cargo (od 2009-01-01) [856 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIADane do wypełnienia zlecenia spedycyjnego dla 4 HMiT [36 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAInformacje do wypełnienia zlecenia B [79 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAZastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie, [w:] Handel morski i turystyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.119-141:
Zastosowanie kodów kreskowych ... - część I [189 KB]
Zastosowanie kodów kreskowych ... - część II [165 KB]
Zastosowanie kodów kreskowych ... - część III (ostatnia) [184 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPodstawowe dokumenty transportowe w żegludze regularnej i nieregularnej [52 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAEiZPP - folie do wykładu 2. (spedytorzy) [30 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAGWSH, Studia gdańskie. Wizje i rzeczywistość. 2010 tom VII [2,81 MB].Metody oceny projektów gospodarczych
Projektowanie inwestycji rzeczowych
Finansowanie inwestycji rzeczowych
Ekonomika Transportu Morskiego

rodzajtytuł
MATERIAŁY DO POBRANIAAdam Salomon, Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 [39 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWymogi i kryteria oceny efektywności inwestycji transportowych oraz metod finansowania infrastruktury transportowej, [w:] Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, Praca monograficzna pod. red. Andrzeja S. Grzelakowskiego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005 - fragment [80 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACost Benefit Analysis - Environment [OECD] [3,13 MB].
MATERIAŁY DO POBRANIATreść zadania zbiorczego (do wyliczania efektywności inwestycji różnymi metodami oraz wyliczania danych wstępnych) [50 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATreść zadania wzorcowego (do wyliczania efektywności inwestycji różnymi metodami) [24 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAProjektowanie inwestycji rzeczowych - wykład 1 [246 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAProjektowanie inwestycji rzeczowych - wykład 2 [197 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAProjektowanie inwestycji rzeczowych - wykład 3 [733 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWysokość współczynnika równych rat zaciągniętego kredytu przy danej liczbie lat spłaty kredytu wraz z odsetkami i stopie procentowej zaciągniętego kredytu. [83 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPlan spłaty kredytu [451 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATreść zadań na NPVR i PI - EiZPP ćwiczenia 10. i 11. [53 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAFunkcja dyskryminacji Altmana [79 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWyliczanie wskaźników finansowych w przedsiębiorstwie portowym [139 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWskaźniki finansowe w przedsiębiorstwie portowym - teoria [191 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIABilans - info [103 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIABilans - arkusz kalkulacyjny [24 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIARachunek wyników - info [88 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIARachunek wyników - arkusz kalkulacyjny [24 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWykaz rocznych stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych lub ich grup [104 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAMetody amortyzacji majątku portowego [376 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAMetody amortyzacji portowych środków trwałych (nowelizacja 2007) [418 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAFinansowanie inwestycji rzeczowych - wykład 2. i 3. (zadanie) [88 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAFinansowanie inwestycji rzeczowych - wykład 2.i 3. [240 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATaryfa portowa - teoria [168 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATabela opłat (stawki podstawowe) za usługi pilotowe w porcie Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Trzebież, Stepnica i Police [111 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWzór na wyznaczanie średniego ważonego kosztu kapitału [90 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWykaz gmin województw nadmorskich (stary podział administracyjny) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym [68 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATabela liczby lat eksploatacji danej inwestycji portowej przy danej średnioważonej stawce amortyzacyjnej dla wszystkich środków trwałych (lub ich grup) wchodzących w skład inwestycji i realnej stopie dyskontowej uwzględniającej ryzyko inwestycji [86 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAMetody wyznaczania zdolności przepustowej portów morskich i obiektów portowych [237 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWskaźnikowa analiza efektywności finansowej przedsiębiorstwa [96 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIA Przykład bilansu i rachunku zysków i strat [104 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAEiZPP - folie do wykładu 1. [98 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAEiZPP - folie do wykładu 2. [285 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAEiZPP - folie do wykładu 3. [194 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATreść zadań na metody statyczne oceny opłacalności inwestycji tonażowej z rozwiązaniem [82 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPrzeliczanie różnych angielskich jednostek miar długości [56 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAŁadunek jako przedmiot usług przewozowych [100 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIALiczenie czasu dozwolonego [113 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACzas pobytu statku w porcie [41 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAReguły Hasko-Visbijskie [74 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACharakterystyka czarterów morskich [97 KB].Przedsiębiorstwo w internecie

rodzajtytuł
MATERIAŁY DO POBRANIARaport e-commerce 2007 [7,01 MB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWeb 2.0 w Polsce 2007. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania Internautów, pod red. Rafała Krzyżaniaka (SGH) [1,83 MB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWeb 2.0 Strategies and Lessons for Business Leaders Ebook [758 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWybrane problemy regulacji antyspamowych 2008 w Polsce [176 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPolacy na e-zakupach 09-2006 [626 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAVisual attention to Online Search Engine Results [865 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACo i jak sprzedawac w internecie [167 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIARekrutacja w polskim internecie 2007 [784 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAKreowanie wizerunku przedsiębiorstwa funkcjonującego w internecie [935 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPrzedsiębiorstwo globalne w internecie - wykład 3. [444 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAEDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich [308 KB], artykuł opublikowany w czasopiśmie "Inżynieria Morska i Geotechnika", 2002 nr 1.
MATERIAŁY DO POBRANIAArkusz oceny witryny internetowej [116 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAINTERNETOWE BANERY REKLAMOWE - MEDIUM XXI WIEKU [272 KB], artykuł opublikowany w: Transport morski Polski w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Gdańsk 2000, s.171-182.
MATERIAŁY DO POBRANIAStatyczne przykłady internetowych banerów reklamowych [640 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIACybersklepy w Polsce - wykresy [127 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIALinki do giełd elektronicznych [85 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATworzenie strony www - ćwiczenie podstawowe [86 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAWybrane aspekty uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez firmę w oparciu o Internet, [w:] Konkurencyjność a wyzwania współczesnej gospodarki. Materiały konferencyjne przygotowane przez Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku, PTE w Gdańsku, Gdańsk 2001 [309 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIATest wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym [52 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAZnaczenie stron domowych w promocji przedsiębiorstw, [w:] Transport morski w gospodarce globalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s.57-68 [211 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAPrzegląd modeli e-biznesowych [1052 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAJustyna Adamczyk, Symbole w internecie [772 KB].
MATERIAŁY DO POBRANIAGrzegorz Mazurek, Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych. Raport badawczy 2006 [609 KB].Seminarium dyplomowe

rodzajtytuł
MATERIAŁY DO POBRANIAMotywujące cytaty [102 KB].


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html