MOJE PUBLIKACJE (AS)

Moje PUBLIKACJE
okładkapublikacja
Morski Kalejdoskop w Namiarach na Morze i Handel(od 1997 do 2003): Stały dział wiadomości z internetu pt. MORSKI KALEJDOSKOP w czasopiśmie "Namiary na Morze i Handel"
Zastępcza strona tytułowa(1997): Internetowa strona domowa Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego (I wersja)
Zastępcza strona tytułowa(1997): Estonia - "tygrys" Bałtyku, "Namiary na Morze i Handel", nr 7
zeszyt naukowy ...(1997): Rachunek ryzyka w inwestycjach portowych, [w:] Studia i Materiały ITiHM nr 1. Restrukturyzacja transportu morskiego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Narzędzia informatyczne ...(1998): Narzędzia informatyczne w projektowaniu działalności portów morskich. Zbiór zadań + dyskietka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (współautorstwo)
zeszyt naukowy ...(1998): Stan obecny i perspektywy rozwojowe portu gdyńskiego, [w:] Studia i Materiały ITiHM nr 2. Strategia rozwoju transportu morskiego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zastępcza strona tytułowa(1998): Kontenerowy System Transportowy Przyszłości, "Namiary na Morze i Handel", nr 4
Dokuz Eylul University ...(1999): The Chosen Aspects of the Port of Gdańsk Competitiveness on the Port Services Market, [w:] Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey, Dokuz Eylul Publications, Izmir
Strategic Management ...(1999): The present state and development opportunities in Gdynia Port, [w:] Strategic Management in the Maritime Sector. A case study of Poland and Germany, Ashgate, Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney
Konkurencyjność transportu morskiego Polski ...(1999): Wybrane aspekty konkurencyjności portu gdańskiego na rynku usług portowych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego. Konkurencyjność transportu morskiego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Konkurencyjność transportu morskiego Polski ...(1999): Gospodarka morska w sieci internet, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego. Konkurencyjność transportu morskiego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zastępcza strona tytułowa(1999): Internetowa strona domowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku
adres: http://panda.bg.univ.gda.pl/~tempus2/index.html(1999): Internetowa strona domowa Tempus Phare Joint European Project - Institution Building (JEP 13309-98)
Zastępcza strona tytułowa(1999): Inwestycje portowe. Finansowanie i ryzyka, "Namiary na Morze i Handel", nr 21/526
Zastępcza strona tytułowa(2000): Internetowa strona domowa Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego (II wersja)
Szanse rozwoju ...(2000): Porty morskie Gdańska i Gdyni w warunkach kształtowania konkurencyjności Regionu Gdańskiego, [w:] Szanse rozwoju Regionu Gdańskiego w warunkach konkurencyjności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk
Transport morski Polski ...(2000): Internetowe banery reklamowe - medium XXI wieku (współautorstwo), [w:] Transport morski Polski w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Gdańsk
Transport morski Polski w zintegrowanej Europie ...(2000): Inwestycje i ryzyko inwestycyjne w polskich przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, [w:] Transport morski Polski w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Gdańsk
Namiary z 2001 nr 3/555(2001): Kłajpeda - silny konkurent za miedzą, [w:] "Namiary na Morze i Handel", nr 3/555 (Luty)
Zastępcza strona tytułowa(2001): Wykonanie internetowej strony domowej dla Grupy Roboczej ds. wdrażania EDI w portach morskich w oparciu o internet (I wersja)
Namiary dodatek specjalny - KONTENERY (2001)(2001): Konteneryzacja w handlu morskim, "Namiary na Morze i Handel", nr 4/556 (dodatek - KONTENERY)
Namiary z 2001 nr 7/559(2001): Porty wschodniego Bałtyku stawiają na inwestycje i dynamiczny rozwój, "Namiary na Morze i Handel", nr 7/559
II Kongres Spedytorów(2001): Rola informatyki w spedycji, [w:] Globalizacja wyzwaniem dla środowiska spedytorów, materiały II Kongresu Spedytorów, Sopot
Klub Młodego Ekonomisty ...(2001): Wybrane aspekty uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez firmę w oparciu o internet, [w:] Konkurencyjność a wyzwania współczesnej gospodarki. Materiały konferencyjne przygotowane przez Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku, PTE w Gdańsku, Gdańsk
Namiary z 2001 roku nr 17/568(2001): Rynek B2B - stan obecny i perspektywy rozwoju,
"Namiary na Morze i Handel" nr 17/568 Wrzesień 2001
Shipchandler Services in Poland on the Eve of Access to the European Union(2001): Shipchandler Services in Poland on the Eve of Access to the European Union, [in:] Poland's Maritime Sector Ten Years After Transition, edited by M. Roe, University of Plymouth, Plymouth
Inżynieria Morska i Geotechnika z 2002 nr 1(2002): EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich, "Inżynieria Morska i Geotechnika", nr 1
zeszyt naukowy ...(2002): Reklama internetowa jako sposób poszukiwania tożsamości firmy, [w:] Transport i handel morski, pod red. J. Żurka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
zeszyt globalizacyjny ...(2002): Znaczenie stron domowych w promocji przedsiębiorstw, [w:] Transport morski w gospodarce globalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty ... Kliknij, aby zamówić książkę w Wydawnictwie UG przez internet(2003): Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zastępcza strona tytułowa(2003): E-duk@cja w Park Lane College i UK, [w:] System e-duk@cji w Regionie Pomorskim, praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Mańkowskiego, zrealizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci nr M01/69/k/D/354, Sopot
Ekonomika portów morskich i polityka portowa(2003): Ekonomika portów morskich, praca zbiorowa pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (wybrane rozdziały)
Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 - Kliknij, aby zamówić książkę w Wydawnictwie UG przez internet(2003): Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Polish Maritime Transport Sector - Actual Situation and Trends, FRUG, Gdańsk 2003(2003): Port of Gdańsk as a port of the 21st century, [in:] Polish Maritime Transport Sector - Actual Situation and Trends, Edited by Janusz Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie, [w:] Handel morski i turystyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.119-141 - do pobrania całość [316 KB](2004): Zastosowanie kodów kreskowych w handlu i transporcie, [w:] Handel morski i turystyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego ... Kliknij, aby zamówić książkę w Wydawnictwie UG przez internet(2004): Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zeszyt Naukowy: Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna(2004): Rozwój technologii informacyjnych i informatycznych w gospodarce morskiej, [w:] Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Porty Morskie 2005, Szczecin 16 maja 2005(2005): Ekonomiczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla portów morskich i ich otoczenia, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Porty Morskie 2005, Szczecin 16 maja 2005
Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu(2005): Wymogi i kryteria oceny efektywności inwestycji transportowych oraz metod finansowania infrastruktury transportowej, [w:] Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, Praca monograficzna pod. red. Andrzeja S. Grzelakowskiego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia
Biznes elektroniczny. Wybrane zagadnienia, Praca zbiorowa pod. red. Krzysztofa Dobrowolskiego i Jerzego Kujawy(2005): Warunki i skutki funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci globalnej, [w:] Biznes elektroniczny. Wybrane zagadnienia, Praca zbiorowa pod. red. Krzysztofa Dobrowolskiego i Jerzego Kujawy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.84-98.
Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Praca zbiorowa pod. red. Janusza Żurka(2007): Przedsiębiorstwo w internecie, [w:] Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Praca zbiorowa pod. red. Janusza Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.1040-1074.
Adam Salomon, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym - materiały pomocnicze(2007): Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym - materiały pomocnicze, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Monografia pod red. Olgi Dębickiej, Anety Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasza Gutowskiego, Jacka Winiarskiego(2008): Wykorzystanie cech Web 2.0 w serwisie internetowym jako potencjalne źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Monografia pod red. Olgi Dębickiej, Anety Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasza Gutowskiego, Jacka Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.322-330.
Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010(2010): wybrane podrozdziały podręcznika pt. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza(2010): Konkurencyjność terminali kontenerowych zlokalizowanych w polskich portach morskich na tle otoczenia bałtyckiego, [w:] Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni - 2010 nr 24(2010): Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 24, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, s.85-97, 2,0 pkt
Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes elektroniczny, Gospodarka globalna, Transport i handel morski, 2010 nr 7(2010): Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes elektroniczny, Gospodarka globalna, Transport i handel morski, 2010 nr 7, Gdańsk, s.55-64 [pdf, 866 KB], 2,0 pkt.
Development and Functioning of Enterprises in Global and Changing Environment(2010): The current state and development perspectives of container turnover in the main Polish seaports (Stan obecny i perspektywy rozwoju obrotów kontenerowych w głównych polskich portach morskich), [in:] Development and Functioning of Enterprises in Global and Changing Environment, edited by Jerzy Kujawa and Olga Dębicka, The Foundation for the Development of Gdańsk University, Gdańsk, pp. 218-227.
Zastępcza strona tytułowa(2010 - w druku): Ekonomiczne kryteria oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu.
Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011(2011): Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
Zastępcza strona tytułowa(2011):
Zastępcza strona tytułowa(2013): Stan obecny i perspektywy rozwoju centrów logistycznych w Polsce, Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych InfoGlobMar 2013, Pod red. Janusza Dąbrowskiego i Tomasza Nowosielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.283-298, ISBN 978-83-7939-002-1, 2013, s.283-298.
Zastępcza strona tytułowa(2013): Chosen Problems of Financing of the Logistic Centres in Polich Seaports, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and and Economic Matters, Edited by Adam Weintrit and Tomasz Neumann, Taylor and Francis Group, London, UK, pp.261-264, ISBN 978-1-138-00104-6
Zastępcza strona tytułowa(2013): Spedycja a komodalność transportu, Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej. Transport z.80, Pod red. Andrzeja Buchacza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.113-124, ISSN 0209-3324, Gliwice 2013, s.113-124.
Zastępcza strona tytułowa(2013): Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Pod red. Michała Holeca, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
Zastępcza strona tytułowa(2013): Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych i perspektywy ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Pod red. Adama Weintrita, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818.
Zastępcza strona tytułowa(2013 - w druku): Przewóz substancji niebezpiecznych z punktu widzenia spedycyjnego,X Konferencja Naukowo-Techniczna - Systemy Transportowe "Teoria i Praktyka" 2013.
Zastępcza strona tytułowa(2014 - w druku): Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego, artykuł do Prac WN 2014
Zastępcza strona tytułowa(2014): Ryzyko w ocenie efektywności rzeczowych inwestycji portowych, artykuł do InfoGlobMar 2014.
Zastępcza strona tytułowa(2014): Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce do 2020 roku, artykuł do InfoGlobMar 2014.
Zastępcza strona tytułowa(2014 - w druku): Formuły Incoterms®2010 w pracy spedytora międzynarodowego, artykuł do ZN AM 2014
Zastępcza strona tytułowa(2014 - w druku): Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego, artykuł do ZN AM 2014
Zastępcza strona tytułowa(2014): Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego, "Współczesna Gospodarka", Vol. 5 Issue 3 (2014), ISSN 2082-677X, s.53-69
Zastępcza strona tytułowa(2014): Znakowanie opakowań i jego wpływ na pracę spedytora międzynarodowego, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego UG, nr 11/2014, ISSN 2080-6302, s.9-24
Zastępcza strona tytułowa(2014): Informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach sektora TSL, artykuł do LogMare 2014
Zastępcza strona tytułowa(2014): Zastosowanie standardu GS1 w przedsiębiorstwach sektora TSL, artykuł do LogMare 2014
Zastępcza strona tytułowa(2014): Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 29, 1730-1114, s.89-106
Zastępcza strona tytułowa(2015): Funkcjonowanie transportu intermodalnego w Polsce na przykładzie PKP Cargo SA,[w:] Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, red. J. Dąbrowski, J. Miklińska, T. Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG, Gdańsk 2015, s.169-181
Zastępcza strona tytułowa(2015): Potencjał usługowy oraz przeładunki portów morskich w Gdyni i Gdańsku,[w:] Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, red. J. Dąbrowski, J. Miklińska, T. Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG, Gdańsk 2015, s.25-45
Zastępcza strona tytułowa(2015): Oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu, [w:] Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe, red. A.S. Grzelakowski i M. Matczak, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2015, s.157-221
Zastępcza strona tytułowa(2015): Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych, "Współczesna Gospodarka", Vol. 6 Issue 3 (2015), ISSN 2082-677X, s.69-87
Zastępcza strona tytułowa(2016): Funkcjonowanie przyportowych centrów logistycznych w Polsce, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego UG, nr 13/2016, ISSN 2080-6302, [861 KB].
Zastępcza strona tytułowa(2016): Proces spedycyjny i logistyka magazynowa w przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego UG, nr 13/2016, ISSN 2080-6302, [1387 KB].
Zastępcza strona tytułowa(2017): Lokalizacja i potencjał portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności, "Współczesna Gospodarka", Vol. 8 Issue 2 (2017) 49-70, ISSN 2082-677X.
Zastępcza strona tytułowa(2017): Efekty inwestycji portu Gdynia w latach 2007-2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Aktualne wyzwania rozwoju transportu, Gdańsk 2017, Zeszyt Nr 74/2017 pod red. A. Letkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, s.393-409, ISSN 0208-4821.
Zastępcza strona tytułowa(2017): Sztauowanie ładunków jako istotny element modelowania multimodalnych łańcuchów transportowych (na przykładzie portu Gdynia), Warszawa, 2017, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 12/2017, s.988-1007, ISSN 1231-2037.
Zastępcza strona tytułowa(2017): Potencjał Portu Gdańsk na rynku usług portowych, Gdynia 2017, "Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej", nr 32/2017, s.91-105, ISSN 1730-1114 [1587 KB].


Adam Salomon - blankiety dokumentów do podręcznika Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011

Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia

Blankiety dokumentów spedycyjno-transportowych i inne pliki związane z podręcznikiem A.Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011 są do pobrania ze strony: download_Spedycja1.html